Available courses

Dreptul fiscal este privit ca o ramură a dreptului cu un conținut enigmatic și în permanentă schimbare.  Percepția este parțial adevărată și lucrarea își propune să prezinte conceptele specifice dreptului fiscal într-o manieră clară și concisă. În contextul actual, legislația fiscală, alături de cea penală, este unul dintre cele  mai utilizate instrumente în practică, însă menținerea la zi cu modificările aduse este o mare provocare pentru practicieni.

Lucrarea, sub forma unor note de curs, se adresează studenților la drept în primul rând dar este utilă și pentru practicieni întrucât îmbină prezentarea noțiunilor teorectice cu analiza dispozițiilor juridice aplicabile, fără însă a epuiza toate subiectele posibile de discuți

Prezentare în sumar a temelor analizate în cadrul cursului: extrădare, mandat european de arestare, asistența judiciară internațională în materie penală, ordinul european de anchetă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine, transferul persoanelor condamnate.

Prezentare critică a unor texte ale Legii nr. 302/2004 și practică judiciară.


Anunțuri

Desfășurarea activităților în perioada 11.03-31.03.2020

by Admin Utilizator -

Stimati studenti, 

Tutorialele pentru ID vor avea loc online la orele programate, in cazul in care profesorul nu anunta altfel. Vor exista sesiuni de chat pentru fiecare curs in parte, iar materialele pentru studiu sunt incarcate pe platforma. 

Un mesaj privind desfășurarea activităților v-a fost transmis în data de 12.03.2020 prin intermediul ADMA și al reprezentanților de an. Redăm în cele ce urmează acest mesaj: 

Stimați studenți,  

Având în vedere suspendarea activităților didactice la nivelul Universității din București în perioada 11-31 martie 2020, ca urmare a situației epidemiologice actuale, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte, cu rugămintea de a-i informa pe toți colegii dumneavoastră de la toate formele de învățământ și programele de studii ale Facultății de Drept:  

1. Activitățile didactice în cadrul Facultății de Drept vor continua în această perioadă în sistem online. În perioada următoare, fiecare cadru didactic va comunica modul în care va proceda, putând fi folosite diverse metode (înregistrare video, videoconferință, teleconferință, încărcare materiale pe o platformă online, chat, corespondență email etc.). Ca regulă, se va încerca respectarea orarului publicat pe site-ul Facultății pentru acele activități care vor presupune participarea în timp real, în principiul prin intermediul facilităților Google Classroom (disponibile în contul Google atașat fiecărei adrese instituționale). În consecință, cu excepția prezenței fizice în sala de clasă, studenții vor trebui în continuare să urmeze programul academic prin intermediul acestor platforme de acces la distanță, în conformitate cu orarul anunțat.

Vă rugăm să fiți răbdători și să așteptați comunicarea venită din partea cadrelor didactice, care trebuie să se familiarizeze cu noile metode și să le aleagă pe cele mai potrivite pentru disciplinele pe care le predau. De asemenea, sa urmăriți mesajele pe care le veți primi pe adresa instituționala de e-mail (terminația @drept.unibuc.ro), unde platformavă va notifica în privința apariției materialelor on-line. Important: accesarea tuturor facilităților platformei on-line va necesita, în principiu, folosirea adresei instituționale de e-mail. 

2. Studenții de la învățământul la distanță vor folosi exclusiv platforma ID (www.dreptonline.unibuc.ro). Profesorii vor comunica, de asemenea, modalitatea în care vor înlocui activitățile tutoriale față în față cu activități desfășurate online. 

3. În vederea gestionării activității în această perioadă, a fost constituit, la nivelul Facultății de Drept, un grup strategic, format din Decan, Prodecani, Directorii de Departament, Directorul programelor de master și Directorul Școlii Doctorale. În măsura în care întâmpinați probleme, vă rugăm să le centralizați la nivelul anului/seriei/grupei din care faceți parte și să ne contactați la adresele edu.online@drept.unibuc.ro sau, după caz, conducere@drept.unibuc.ro (adresă comună pentru Decan și Prodecani).  

4. Conform deciziei Universității, activitățile administrative care presupun relația cu publicul se vor restrânge, urmând a se desfășura, în fiecare zi (luni-vineri), numai în intervalul orar 12.00-13.00. Toate solicitările adresate secretariatului vor fi transmise prin email adresat secretarei de an, prezența în intervalul menționat fiind rezervată doar ridicării documentelor care nu suferă amânare. 

5. De asemenea, având în vedere că în intervalul de referință urmau a fi depuse dosarele pentru acordarea ajutoarelor Constantin Stoicescu, rugăm studenții interesați să transmită documentele prin email, urmând ca după ridicarea restricțiilor să fie depuse și format hârtie. Perioada de depunere a documentelor (prin e-mail) rămâne același (16-25 martie), dosarele urmând să fie analizate în format electronic într-o primă fază, iar confirmarea finală a acordării bursei se va face după depunerea fizică a dosarului (la finalul perioadei de suspendare a activităților – după 31 martie). 

6. Potrivit deciziei Bibliotecii Centrale Universitare, sălile de lectură și centrele de împrumut vor fi închise.

De asemenea, toate sălile Facultății de Drept vor fi încuiate, neputând fi folosite pentru studiu, evenimente, întâlniri sau alte reuniuni.

Vă vom ține la curent periodic cu celelalte decizii de interes pentru comunitatea academică.

În următoarea perioadă vă rugăm să ne ajutați să demarăm acest proces de trecere în on-line, începând cu anunțarea tuturor studenților (licență, master, doctorat) de la toate programele de studii (IF, ID). 

Multumim!

Conducerea Facultății de Drept


(Modificat de Trandafir Andra-Roxana - trimis iniţial de vineri, 13 martie 2020, 21:15)

(Modificat de Trandafir Andra-Roxana - trimis iniţial de vineri, 13 martie 2020, 21:15)